Actief temperatuur van medicatie bewaken of passief registreren: hoe goed regelen jullie dat intern?

22 december 2021

Vroeger zeiden onze opdrachtgevers dat ze een paar sensoren nodig hadden. Daar werden dan loggers mee bedoeld die je achteraf uit kon lezen. Tegenwoordig gaat dat wel anders, want we willen niet alleen temperaturen bewaken, maar ook registreren, zodat we slimme analyses op de data uit kunnen voeren. Vervolgens kun je jezelf de vraag stellen op welke manier je om wilt gaan met deze registratie: reactief op proactief.

Van reactief naar proactief

In de praktijk zien we nog altijd veel reactieve registraties voorbij komen. Men legt dan een aantal loggers (die temperatuur bewaken) in de te bewaken omgeving, zoals bijvoorbeeld een koelkast. Gemiddeld wordt er dan op maandelijkse basis tussendoor een keer gekeken naar wat er met de temperatuur gebeurde. Je kunt je voorstellen dat dit weinig zinvol is. Het is zoals de ondernemer die pas aan het eind van het jaar kijkt naar hoe het met zijn omzet is gegaan: dan heeft bijsturen niet veel zin meer. Het jaar is dan immers voorbij. Precies zo werkt het met temperatuutbewaking: je bewaakt pas écht als je er proactief mee omgaat. En dat is dus vaker dan eens per maand een blik op de logger werpen. Dan ben je eigenlijk vooral passief aan het bewaken in plaats van actief aan het registreren. In het ergste geval heb je een maand lang medicijnen bewaard die onvoldoende gekoeld waren. Medicijnen die inmiddels uitgegeven en gebruikt zijn door mensen met een, soms, zeer kwetsbare gezondheid…

Maak data belangrijk

En natuurlijk is er een verschil tussen het meten, bewaken en registreren van temperatuur op een vaste locatie of onderweg, tijdens het transport. In dit laatste geval wordt er vaak met loggers gewerkt. Bijvoorbeeld om een belangrijk medicijn als insuline in het juiste klimaat te bewaren. Maar wanneer je praat over het bewaren van medicijnen op een vaste locatie dat is er al lange tijd betere en slimmere technologie beschikbaar. We praten dan over data, grafieken, het aantoonbaar maken van bewaarcondities en meer. Nog té vaak merken we dat, ook bij het bewaren op vaste locaties, de antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de bewaarcondities achterwege blijven. En dat is niet nodig. Dit gaat over regelgeving, over de morele plicht om zorgvuldig met de gezondheid van mensen om te gaan én om het besef dat dit soort bewakingssystemen enkele tientjes per maand kosten…

Neem contact op

Wil je meer dit belangrijke onderwerp weten of even overleggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Bericht delen: