Kalibreren, hoe én waarom?

7 maart 2022

Kalibreren hoe en waarom

De term kalibratie komt bij veel van onze klanten regelmatig terug. Het is een thema dat speelt, ook omdat de richtlijnen waar je als klant aan wilt voldoen, gedeeltelijk zelf bepaald kunnen worden. Door deze vrijheid, die wat onduidelijk is, ontstaat er een grijs gebied. En daardoor is het niet altijd duidelijk voor klanten aan welke eisen men moet voldoen. Daarom denken we actief mee vanuit Dyzle , door een goed onderbouwd advies uit te brengen dat past binnen de persoonlijke situatie van de betrokken organisatie. Soms resulteert dit in het verlengen van kalibratie-intervallen en soms in wat voordeligere varianten van kalibraties. Kalibreren, als in het vaststellen van de potentiële afwijking van je sensor, is belangrijk. Je wilt immers niet dat je sensor bijvoorbeeld 3°C in temperatuur afwijkt van de werkelijkheid. Voor kalibreren geldt overigens dat dit een richtlijn is, maar ijken is dan weer wettelijk. Dat is een belangrijke nuance om aan te brengen binnen dit kader.

Periodiek, maar hoe vaak dan?

Daarnaast is de term periodiek vrij onduidelijk: is dat iedere week, ieder jaar of iedere maand? Dat hangt dan weer af van wat de geldende richtlijn zegt. Sommige richtlijnen zeggen dat je elk jaar moet kalibreren en in andere gevallen mag je dit als kwaliteitsmanager zelf bepalen op basis van een betrouwbaarheidsonderzoek rondom de sensoren. Op basis van de resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek zou je als kwaliteitsmanager een beslissing kunnen nemen over de kalibratie interval. Een dergelijk te gebruiken betrouwbaarheidsonderzoek is overigens geen sinecure. Zo hebben wij vanuit Dyzle in de afgelopen 10 jaar bijna 1000 sensoren onderzocht. Uit die onderzoeken kunnen we herleiden dat de sensoren van ons bedrijf niet afwijken. En die informatie leveren wij, op aanvraag, aan klanten uit. Zij zouden op basis daarvan weer kunnen zeggen dat ze eens in de drie jaar een eenpuntskalibratie uitvoeren op werktemperatuur in plaats van een zeer kostbare driepuntskalibratie. Kortom, er is best veel mogelijk in de wereld van kalibreren, zolang je maar precies weet waar je mee bezig bent. Wij hebben onze sensoren vanuit Dyzle bijvoorbeeld meerdere malen objectief laten onderzoeken, en mede omdat deze waarden door anderen zijn vastgesteld, zijn we ook onafhankelijk gecertificeerd voor de betrouwbaarheid van onze sensoren.

Kalibreren is een secuur klusje

Wat verder een belangrijke rol speelt bij kalibreren, is de manier waaróp dit gebeurt, de methodiek zou je kunnen zeggen. Op hoeveel punten wordt er bijvoorbeeld gekalibreerd, en met welke onnauwkeurigheid moet je als opdrachtgever rekening houden? Er zijn bedrijven in de markt die voor een zeer laag uurtarief kalibreren. Dan zou je je als opdrachtgever af moeten vragen hoe secuur dit dan daadwerkelijk gebeurt en of je met inzet van deze gevolgde methodiek zeker weet dat het je tijd, geld en energie waard is. De visie van Dyzle is dat periodiek kalibreren prima is, en dat het er vooral om gaat waar jij je als opdrachtgever prettig bij voelt en wat voor jou de best passende oplossing is. Zo houden we de certificaten die na onze keuring via de gekoppelde SaaS-oplossing verstrekt worden, bijvoorbeeld ook netjes bij zodat er niets kan verlopen. Wij zorgen ervoor dat ze tijdig vernieuwd worden. Van onze klanten horen terug hoe prettig ze dit vinden, omdat zij zich hierdoor (weer) kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Alle informatie op een rijtje

In dit blog hebben we getracht wat relevante informatie over kalibreren op een rijtje te zetten. Graag merken we op dat het niet per definitie nodig is om elk jaar alle sensoren tot in detail te laten kalibreren. Wij proberen juist met onze klanten in gesprek te gaan en samen met de kwaliteitsmanager van het betrokken bedrijf te kijken naar de richtlijn en naar dat wat op de desbetreffende organisatie van toepassing is. Nogmaals, het gaat enerzijds om het comfortabele gevoel en anderzijds om het bewustzijn dat je echt zelf invloed hebt op dit proces. Je kunt er, zonder dat je onnodig extra risico’s loopt, veel kosten mee besparen. Kies daarom voor een partij die eerlijk adviseert en onderzoek heeft gedaan naar wat nodig is. En naar wat niet.

Neem contact op

Wil je er meer over weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan vooral contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Bericht delen: